Škole-partneri u EU projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.” objavile su nove natječaje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a više o njima možete saznati na sljedećim poveznicama:

Osnovna škola Vjenceslava Novaka

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121187621

Osnovna škola Žitnjak

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121201314

Osnovna škola Nad lipom

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121137544

Osnovna škola Gornje Vrapče

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121036016

ožujak 2022

Novi natječaji za poslove pomoćnika u nastavi u školama-partnerima u Projektu

Škole-partneri u EU projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.” objavile su nove natječaje za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na […]
veljača 2022

Objavljeni javni pozivi za poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Brezovica i Osnovnoj školi Savski Gaj

Objavljeni su javni pozivi za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama partnerima u projektu “Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza […]
veljača 2022

Otvoreni su natječaji za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Obavještavamo sve zainteresirane da su na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje otvoreni javni pozivi za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školama-partnerima u EU projektu […]
siječanj 2022

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni su novi javni pozivi

Na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni su novi javni pozivi škola-partnera u EU projektu “Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza […]