GRAD ZAGREB

TRG STJEPANA RADIĆA 1
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

www.zagreb.hr
[email protected]

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

ILICA 25
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA
Tel.: +385 1 6166 361
Kontakt osoba:
Mihaela Adamović, voditeljica projekta


Više o strukturnim fondovima saznajte na: www.strukturnifondovi.hr

Članovi projektnog tima:

 • Mihaela Adamović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – voditeljica projekta
 • Mirna Ćosić Asan, Ured gradonačelnika – koordinatorica projekta
 • Iva Milardović Štimac, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Nataša Ritan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Vanda Bazmenjak, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Vlatka Šijan, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima

Članovi projektnog tima:

 • Mirjana Tatarović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Ksenija Pick, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Ivana Široki, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade – članica projektnog tima
 • Tina Pospiš, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga – voditeljica aktivnosti izravno povezanih s projektom
 • Filip Vukić, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga – voditelj za administrativno upravljanje projektom

Kontaktirajte nas

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš email (obavezno)

  Predmet

  Vaša poruka

  Pomoćnici u nastavi

  POMOĆNICI U NASTAVI

  Pomoćnici u nastavi

  Pomoćnici u nastavi

  Pomoćnici u nastavi

  Pomoćnici u nastavi
  Pomoćnici u nastavi

  OPĆI CILJ PROJEKTA

  Izjednačavanje mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica.

  PROJEKT

  SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Uključivanje i integracija učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
  2. Neposredna profesionalna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
  3. Kvalitetna i potpuna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike u razrednim odjeljenjima u koja su uključeni učenici s teškoćama u razvoju.

  POMOĆNICI U NASTAVI

  Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

  Učenik s teškoćama
  Osoba kao i svaka druga, različita i jedinstvena, teškoća je samo jedna od njezinih osobina.

  Inkluzivno obrazovanje
  Uključivanje svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja uz uvažavanje različitosti interesa, sposobnosti, porijekla i socioekonomskog statusa. Inkluzivna škola je mjesto kojem svatko pripada, svatko je prihvaćen i biva podržavan.

  Kome pomažu pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
  Učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće u razvoju ili zdravstvene teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniraju bez potpore pomoćnika zbog postojanja arhitektonskih barijera u školskom okruženju.

  Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.

  Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika.