Najava okruglog stola
svibanj 2016
Izrađen je i otiskan Vodič o radu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijski posrednika
lipanj 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U prostorima Pučkog otvorenog učilišta,  Ulica grada Vukovara 68, Mala dvorana u prizemlju zgrade Učilišta, u petak 3. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati održan je Okrugli stol na temu „Evaluacija uspješnosti provedbe projekta pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“.

U uvodnom dijelu Okruglog stola, skupu su se, pored ostalih, obratili sa pozdravnim govorima gđa Mila Jelavić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, gosp. Ivan Šutalo, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, gđa. Marinka Bakula Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i gđa. Mira Pekeč, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Gđa Mila Jelavić u svom pozdravnom govoru istaknula je važnost činjenice da se Grad Zagreb prijavio s projektom „Pomoćnici u nastavi/ stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ po drugi puta na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava koji je objavljen  u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020 pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”. Istaknula je da rezultati petogodišnje evaluacije uključivanja pomoćnika u sustav školstva Grada Zagreba pokazuju da pomoćnici pozitivno utječu na obrazovna postignuća učenika s teškoćama, omogućuju povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u proces obrazovanja, a ujedno i osiguravaju kvalitetan nastavni proces za druge učenike i njihovu veću senzibilizaciju. Osim toga, pomoćnici pomažu učenicima u njihovoj socijalizaciji i olakšavaju emocionalno funkcioniranje učenika.

Gđa. Mila Jelavić pored svega gore navedenoga istaknula je i važnost donošenja provedbenih propisa na državnoj razini  koji bi uvelike olakšali samu provedbu kako projekata tako  i uključivanja pomoćnika u nastavi u škole lokalnim zajednicama pa tako i Gradu Zagrebu.         Nakon gđe Jelavić skupu se obratio ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta gosp. Ivan Šutalo koji je odmah na početku pohvalio rad gđe. Mile Jelavić te je u kratkom osvrtu predstavio rad Pučkog otvorenog učilišta. Napomenuo je da su pripremili 75 polaznika za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju te da su humani pristup polaznici dobili zahvaljujući angažmanu i pomoći stručnih suradnika predavača. Na kraju provedene edukacije Pučko otvoreno učilište je provelo evaluaciju o stupnju zadovoljstva i osobne koristi polaznika nakon provedene edukacije kojom se pokazalo da su polaznici bili izrazito zadovoljni dobivenim znanjima i pristupom, a prosječna ocjena polaznika je iznosila 4,75.

U ime pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gđe. Višnje Fortune, skupu se obratila njezina pomoćnica za zaštitu osoba s invaliditetom gđa. Marinka Bakula-Anđelić. Naglasila je da je Grad Zagreb pionir u uvođenju pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju naravno uz suradnju s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta. Napominje da je inkluzivno obrazovanje i integracija djece s teškoćama samo jedan od segmenata koji Grad Zagreb pruža, uz osiguran prijevoz djeci s teškoćama, odgovarajuću prilagodbu prostora i sl. Na kraju je naglasila nužnost razvijanja sustava fleksibilnijeg zapošljavanja kako bi uključivanje pomoćnika u nastavi bilo još uspješnije.

U ime gđe. Anke Slonjšak, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom skupu se obratila njena zamjenica gđa. Mira Pekeč Knežević. Odmah na početku je istaknula značaj Vodiča za pomoćnike u nastavi koji je prema njezinim riječima kruna cijelog Projekta te da na svojim stranicama sadrži iznimno mnogo korisnih podataka. Naglasila je značaj inkluzivnog obrazovanja te činjenicu da su pomoćnici u nastavi neophodna potpora proizašla iz prava na jednake mogućnosti. Također je istaknula pozitivan primjer Grada Zagreba koji je u tu priču bio uključen puno prije nego je potpisana Konvencija o pravima osoba s invaliditetom kojom se inzistira na  nužnosti osiguravanja jednakih uvjeta za sve. Prema njezinim riječima Grad Zagreb ne samo da ima dobre materijalne mogućnosti već je i vrlo rano razvio senzibilitet prema različitostima jer je prepoznao različite potrebe svojih građana te je time i primjer drugim sredinama u Hrvatskoj. Kao zaključak je naglasila da inkluzivno obrazovanje ne donosi dobrobit samo djeci s teškoćama u razvoju već da je značajno i za ostalu djecu koja sudjeluju u obrazovnom sustavu.

U stručnom dijelu Okruglog stola gosp. Zrinko Rebrina, pomoćnik pročelnice  Ureda za programe i projekte Europske unije obratio se stručnom skupu kratkim osvrtom na sve provedbene aktivnosti Projekta u okviru kojeg je  provedena selekcija pomoćnika u nastavi i sama edukacija, te sve provedbene aktivnosti vidljivosti samog projekta u okviru kojeg je tiskan i Vodič o radu pomoćnika u nastavi i stručnih   komunikacijskih posrednika  koji je istodobno podjeljen svim sudionicima Okruglog stola. Istaknuo je da su već sada su pomoćnici u nastavi koji rade preko Projekta u povoljnijem položaju od onih koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba jer imaju ugovor o radu na određeno vrijeme i sva prava koja proistjeću iz kolektivnog ugovora. Gosp. Rebrina je još dodatno napomenuo da svake godine raste broj djece s teškoćama koja se uključuju u Projekt, a time i broj pomoćnika u nastavi te škola partnera koje sudjeluju u Projektu.

Zanimanje pomoćnik u nastavi još nije standardizirano te samim time nije uneseno u Nacionalni kvalifikacijski okvir te je iskazao potrebu da  sve nazočne  predstavnica MZOS-a informira  o tome što je do sada napravljeno u odnosu na prošlu godinu.

Skupu se obratila i gđa. Marija Halić, voditeljica Odsjeka posredovanja i pripreme za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s temom “Dosadašnji modeli zapošljavanja pomoćnika u nastavi i nove mogućnosti na tržištu rada. Napomenula je da su druga ciljna skupina u Projektu bile upravo nezaposlene osobe. Hrvatski zavod za zapošljavanje je i prije ovog Projekta uz pomoć nevladinih organizacija krenuo u inicijativu uključivanja pomoćnika u nastavi na prijedlog roditelja. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja krenulo se u provedbu uključivanja pomoćnika u nastavi na temelju volontiranja, javnih radova, mjere pomoć sebi i drugima, mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i dr. Gđa. Halić naglašava da su pomoćnici u nastavi koji danas rade na Projektu u radnom odnosu, da imaju ugovor o radu na određeno vrijeme i stječu sva prava iz kolektivnog ugovora. Kao važno naglašava pitanje standardizacije zanimanja pomoćnika u nastavi te da se što prije mora krenuti s tom procedurom kako bi se to zanimanje moglo uvrstiti u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja.

Gđa Sonja Vrban, voditeljica programa usavršavanja za pomoćnike u nastavi u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb  ukratko je predstavila tijek edukacije koja se održala u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb  u razdoblju od 6.11.-8.11.2015. Istaknula je da je edukaciju prošlo 75 polaznika, a sama nastava  odvijala se u 6 paralelnih obrazovnih skupina u trajanju od po 20 sati. Obrađeno je 9 obrazovnih modula, 3 obrazovna modula plenarno, a 6 obrazovnih modula u posebnim skupinama.  Gđa Vrban iskazala je da su rezultati provedenog obrazovanja bili jako zadovoljavajući na način;

  • da je nastava u potpunosti izvedena, da je proveden  završni ispit i svi polaznici su ga uspješno položili,
  • da je polaznicima ostavljena mogućnost dodatnog mentoriranja od strane predavača u trajanju od mjesec dana, prema obrazovnim modulima
  • nastavni materijali koji su nastali kao priprema, lektorirani su i predani naručitelju na korištenje za potrebe projekta
  • ukupna prosječna ocjena kvalitete 75

Gđa. Vrban  napomenula je  da je na kraju svim polaznicima postavljeno  10 pitanja koja su se odnosila na prikladnost prostora učilišta, kvalitetu predavanja, prikladnost nastavnih materijala, relevantnost nastavnih sadržaja, samoprocjenu vlastitog napredovanja, zadovoljstvo obrazovanjem u POUZ-u i slično.  Ustvrdila je da je Učilište dobilo vrlo visoku ocjenu od 4,75 kojom se potvrđuje kvaliteta njihove edukacije, stručnog nastavnog osoblja i ukupne usluge.

Slijedom daljnjih izlaganja mr.sc Marijana Gojčeta, voditeljicu Službe za manjine i učenike s posebnim potrebama u Ministarstvu  znanosti, obrazovanja i sporta na samom početku svog izlaganja iskazala je pohvale Gradu Zagrebu u provedbi Projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ i upoznala sve nazočne s temom izlaganja “Sadašnjost i budućnost pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika iz perspektive EU projekata”. Naglasila je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prati i osigurava uvjete za inkluzivno obrazovanje preko 19 tisuća djece u osnovnim školama i preko 6 tisuća djece u srednjim školama. Kaže da smo dužni osigurati primjerene uvjete i programe, a da je potreba za pomoćnikom individualna svakom djetetu te da je potrebno voditi računa o izjednačavanju mogućnosti svakog djeteta ali i o osamostaljivanju i razvitku. Pozdravila je uključivanje Osnivača u projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda. Napominje da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao posredničko tijelo I. razine, ove godine odobrilo 41 projekt Osnivača uz bespovratna sredstva u iznosu od 74,948.148.69 HRK. Time su osigurana sredstva za rad 2.056 pomoćnika u nastavi. Za budućnost najavljuje dva javna poziva, od kojih je jedan za Osnivače, a drugi za udruge. Također najavljuje donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( čl. 99 st. 11. koji kaže da načine uključivanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te uvjete koje moraju ispunjavati propisuje ministar pravilnikom) i donošenje Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Napominje da je upravo pravilnik taj koji definira kriterije i način uključivanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi, ali i uvjete koje zainteresirane osobe moraju ispunjavati.

Kao sljedeći izlagatelj, gđa. Iva Livić Kozina, edukacijski rehabilitator-stručni suradnik u OŠ Ivana Cankara – školi partneru u Projektu osvrnula se na važnost ovog EU projekta. Napomenula je da je uvođenje pomoćnika u nastavi u škole krenulo kao volonterski rad koje su provodile udruge Puž i Idem te kako je do danas ta aktivnost izuzetno mnogo napredovala. Također je istaknula ulogu Grada Zagreba koji je među prvima pokrenuo uvođenje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama, a koja se u Gradu Zagrebu kontinuirano provodi od 2007. godine. Kao koordinator  rada pomoćnika u nastavi u školi naglašava kako je velika prednost ovog Projekta što škole više ne moraju samostalno pronalaziti pomoćnike u nastavi već od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport dobivaju već odabrane osobe. Kaže da je takav odabir puno kompetentniji i sigurniji, a da pomoćnici u nastavi imaju osiguranu i edukaciju koja im je neophodna za rad i omogućava im da svoj posao izvršavaju na najbolji mogući način. Istaknula je  ulogu i značaj provedbe ovog Projekta za cjelovit rad Škole te iskazala zadovoljstvo djelatnika Škole kao i roditelja uvođenjem pomoćnika u nastavi kroz Projekt. Skrenula je pozornost da pomoćnici u okviru projekta manje fluktuiraju te da su radi edukacije osposobljeniji i senzibiliziraniji za rad s djecom s teškoćama. Istodobno se osvrnula na činjenicu da je posao koordinatora izuzetno zahtjevan posao i traži permanentnu edukaciju. Istaknula je da joj se iz perspektive koordinatora kriteriji za uvođenje pomoćnika u nastavi čine iz godine u godinu sve strožiji. Napomenula je kako je važno da selekcija kandidata bude obavljena na vrijeme kako bi se prije početka nastave pomoćnici mogli na vrijeme upoznati sa učenicima i njihovim roditeljima, a ne da to bude na sam prvi dan nastave.

Slijedom daljnjeg izlaganja, pomoćnica u nastavi Franciska Agičić iz Osnovne škole Ivana Cankara prikazala je svoj program rada s učenicima s teškoćama te istaknule kompetencije koje pomoćnik u nastavi mora imati u radu s djecom s teškoćama, a najvažnije su strpljenje, kreativnost i sposobnost poučavanja djeteta ovisno o vrsti teškoće koje dijete ima. Osvrnula se na važnost edukacije koju su u oviru ovog Projekta prošli svi pomoćnici te ujedno istaknula mnoge prednosti rada u okviru Projekta.

Na kraju samog izlaganja svoje iskustvo podijelila je sa svima nazočnima majka učenika Osnovne škole Ivana Cankara gđa. Graziella Bokor koja nam je iz perspektive roditelja rekla o važnosti provedbe ovakvog Projekta te koliko je to sve značilo u pružanju pomoći njenom djetetu.

Glavni i osnovni zaključak ovog Okruglog stola je da je potrebno nastaviti s ovakvim projektima s ciljem uključivanja što većeg broja učenika s teškoćama koji imaju potrebu za pomoćnicima, istaknuto je da su pomoćnici u nastavi  od izuzetne vrijednosti za veću inkluziju djece s teškoćama u redovni sustav obrazovanja te da bi bilo uputno imati više vremena za provedbu postupka pripreme i odabira dolaska pomoćnika na posao u školu. Svi pomoćnici u nastavi iskazali su i veliki interes za mogućnost uvođenja pomoćnika u nastavi kao zanimanja na tržište rada te su iskazali potrebu za dodatnom edukacijom kako koordinatora u školama tako i roditelja, a u konačnici i samih učitelja koji imaju u razredu djecu s teškoćama.

Istaknuto je da je od izuzetne važnosti da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donese provedbene propise na državnoj razini i time ujednači kriterije i olakša lokalnim zajednicama proces uvođenja pomoćnika u nastavi u odgojno-obrazovni sustav te da se što skorije pokrene postupak standardizacije zanimanja pomoćnika u nastavi i time se uvede to zanimanje na tržište rada.

Nakon rasprave svih nazočnih za sve sudionike Okruglog stola organiziran je domjenak i osvježenje uz kavu i sokove.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)