Dana 15. rujna 2014. godine započela je edukacija za obavljanje poslova pomoćnika učenicima s teškoćama. U okviru ove projektne aktivnosti sudionici će proći program stručnog osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama, što će im omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za kvalitetno obavljanje poslova pomoćnika.

siječanj 2015

Započela edukacija za pomoćnike u nastavi

Dana 15. rujna 2014. godine započela je edukacija za obavljanje poslova pomoćnika učenicima s teškoćama. U okviru ove projektne aktivnosti sudionici će proći program stručnog osposobljavanja […]
siječanj 2015

Predstavljanje projekta

Dana 15. rujna 2014. godine u Osnovnoj školi Kajzerica održana je konferencija za tisak prilikom koje je Grad Zagreb predstavio projekt „Pomoćnici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“. Prisutnima […]
rujan 2014

Rad pomoćnika tijekom odgojno-obrazovnog procesa

Početkom odgojno-obrazovnog procesa 76 pomoćnika raspoređeno je na rad u 16 osnovnih škola Grada Zagreba. Rad pomoćnika u školama u kojima se provodi Projekt omogućio je […]
rujan 2014

Osposobljavanje pomoćnika za rad

Edukacija za 76 izabranih kandidata koji su prošli selekcijski postupak održana je od 15.-24. rujna 2014. u trajanju 20 sati. Organizirala ju je i provela Agencija […]