Edukacija za 76 izabranih kandidata koji su prošli selekcijski postupak održana je od 15.-24. rujna 2014. u trajanju 20 sati. Organizirala ju je i provela Agencija za odgoj i obrazovanje kao partner Grada Zagreba na Projektu. Nakon završene edukacije organizirana je pisana provjera znanja i kompetencija stečenih na edukaciji. Pristupnici su bili podijeljeni u tri grupe. Pisanoj provjeri pristupilo je svih 76 polaznika (svi koji su prošli edukaciju) i svi su je uspješno položili. Za uspješno završeno osposobljavanje podijelit će se potvrdnice o završenom osposobljavanju.

rujan 2014

Osposobljavanje pomoćnika za rad

Edukacija za 76 izabranih kandidata koji su prošli selekcijski postupak održana je od 15.-24. rujna 2014. u trajanju 20 sati. Organizirala ju je i provela Agencija […]
kolovoz 2014

Selekcijski postupak

Aktivnosti odabira kandidata za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama provodile su se tijekom kolovoza i početkom rujna 2014. godine, a obuhvaćale su: Javni poziv za […]