Vodič o radu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijski posrednika izrađen je u okviru Projekta Grada Zagreba Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju kojeg sufinancira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020, a izdavač je Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Vodič možete u cijelosti preuzeti ovdje.

lipanj 2016

Izrađen je i otiskan Vodič o radu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijski posrednika

Vodič o radu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijski posrednika izrađen je u okviru Projekta Grada Zagreba Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju kojeg sufinancira Europska unija […]
lipanj 2016

Održan Okrugli stol

U prostorima Pučkog otvorenog učilišta,  Ulica grada Vukovara 68, Mala dvorana u prizemlju zgrade Učilišta, u petak 3. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati […]
svibanj 2016

Najava okruglog stola

Orugli stol na temu “Evaluacija uspješnosti provedbe projekta Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju” održat će se 3. lipnja 2016. godine s početkom […]
ožujak 2016

Promidžba i vidljivost

U okviru aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta tiskani su promotivni letci i roll up stalci sa svrhom upoznavanja šire javnosti kako sa samim Projektom tako i […]